top of page

Wysoka jakosc uslug, rzetelnosc i profesionalizm

Nasza kancelaria prawnicza świadczy usługi w zakresie:

 • prawa cywilnego;
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego;
 • odszkodowania powypadkowego
 • prawa karnego, prawa karnoskarbowego, wykroczeń i postępowania wykonawczego;
 • prawa gospodarczego i handlowego;
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • prawa administracyjnego;
 • rejestracji i obsługi spółek, stowarzyszeń i fundacji;
 • kompleksowej bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych;
 • prawa budowlanego i mieszkaniowego;
 • windykacja należności;
 • postępowania egzekucyjnego.

Kancelaria sporządza także opinie prawne, udziela pisemnych i ustnych porad prawnych, prowadzi negocjacje i bierze udział w mediacjach.

Reprezentujemy Klientów przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami.

Pomoc prawna świadczona jest w zależności od potrzeb Klienta w siedzibie Kancelarii, w miejscu wskazanym przez Klienta, drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie podczas spotkania z Klientem. Jego wysokość jest uzależniona min. od nakładu pracy, rodzaju zlecenia oraz terminu jego wykonania.

bottom of page